kvaršti

1 kvar̃šti, -ta, -o intr., kváršti NdŽ 1. J rūpintis, kvaršinti sau galvą, suostis: Be reikalo nėr ko kvar̃šta Vžns. Daug kvar̃šdamas ir be galvos liksi Vžns. 2. silpti (apie protą): Galva kváršta . \ kvaršti; apkvaršti; iškvaršti; pakvaršti; prakvaršti; sukvaršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kvaršti — 3 kvaršti, čia (kvarčia R178, MŽ), tė (kvartė) N, [K] žr. kvarsti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvarsti — kvar̃sti, kvar̃čia, kvar̃tė intr. 1. N, [K] nujausti, numanyti, spėti, įtarti. 2. refl. kabintis, ieškoti priekabių: Anyta kvarčias – ieško pričinios (prišto) ant barimos J. kvarsti; apkvarsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvaršti — 2 kvaršti, ia, ė tr. kvaršinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvaršti — kvar̃šti vksm. Galvà, prõtas kvar̃šta nuo rū̃pesčių, nuo minčių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kvaršti — 4 kvar̃šti, čia, tė intr. kvarkšti, kvarksėti (apie pereklę vištą): Dvi višti kvarščia (peri) J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvaršti — 5 kvar̃šti, ia, ė intr. prastai dainuoti, gergžti: A tai bene ji dainuo[ja]: tokiu storu balsu kvar̃šia Šmk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkvarsti — apkvar̃sti, apkvar̃čia, àpkvartė intr.; N užsigalvoti. kvarsti; apkvarsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkvaršti — 1 apkvar̃šti intr. BŽ325 apglumti, apkvaišti: Fedotas, apkvaršęs nuo važiavimo, pradėjo snūduriuoti rš. Galva apkvaršo ST273(B). Negaliu nė žiūrėti į girtuoklio apkvaršusį veidą Pt. kvaršti; apkvaršti; iškvaršti; pakvaršti; prakvaršti; sukvaršti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • duorti — duõrti, sta, o intr.; Kos43 kvaršti, glumti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškvaršti — 1 iškvar̃šti intr. 1. išsikamuoti, nuvargti (ppr. apie rūpesčių, triukšmo išvargintą galvą): Senatvėje neturi kur savo iškvaršusių galvų priglausti Š. Iškvaršo mano galva beverkiant ir sukas J. Man jau ir galva iškvaršo, tų kalbų besiklausant Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.